Frelsesarmeen Båtsfjord

Båtsfjord Historie- og Museumslag besitter dette arkivet.

Arkivnavn Frelsesarmeen Båtsfjord
Arkivskaper Frelsesarmeen Båtsfjord med deres forskjellige undergrupper som speidere og solstråler
Arkivref (id)  
Reg.base  
Publ. base (evt. link til katalogen)  
Type materiale, ev. også innholdstype Flere pappesker med protokoller, ruller m.m.
Tidsperiode 1946-1970
Type virksomhet  
Sted / område Båtsfjord
Språk  
Ordningsgrad Uordnet
Omfang  
Arkivliste  
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Båtsfjord Historie- og museumslag
Kontaktopplysninger Båtsfjord Historie- og museumslag (Ståle A. Olsen tel 977 64 493)
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Båtsfjord Historie- og museumslag oppbevarer materialet i sine lokaler. Materialet er en del av faste museumsutstilling.