Tuberkulosehjem i Vardø

Arkivmateriale etter Tuberkuløsehjemmet oppbevares ved Vardø museum.

Arkivnavn Vardø tuberkulosehjem
Arkivskaper Vardø tuberkulosehjem
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base   (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1914 – 1984
Type virksomhet Helseinstitusjoner
Sted /område Vardø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste
Digitalisering   (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger Vardø museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord