Nesseby tuberkulosehjem

Arkivet oppbevares ved IKA Finnmark i Lakselv.

Arkivnavn Nesseby tuberkulosehjem
Arkivskaper Nesseby tuberkulosehjem
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1917 – 1963
Type virksomhet Institusjonsarkiver / helse
Sted / område Nesseby
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste  –
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)  –
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk  tilstand, klausul osv.)
 Bilder av Finnemisjons tuberkulosehjem finner du her:

https://digitaltmuseum.no