Nesseby Amtmannsgammen

Arkivet oppbevares ved IKA Finnmark i Lakselv.

Arkivnavn  Nesseby Amtmannsgammen
Arkivskaper  Nesseby Amtmannsgammen
Arkivref. (id)  –
Reg .base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1984 – 1986
Type virksomhet Institusjonsarkiver / museum
Sted / område Nesseby
Språk norsk
Ordningsgrad  –
Omfang  –
Arkivliste  –
Digitalisering   (evt. link til digitaliserte filer)  –
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle   bemerkninger(fysisk   tilstand, klausul osv.)  –
Stikkord