Lakselv Røde Kors sykestua

Arkivet oppbevares ved IKA Finnmark i Lakselv.

Arkivnavn Lakselv Røde Kors sykestua
Arkivskaper Lakselv Røde Kors sykestue
Arkivref.  (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1950 – 1972
Type virksomhet Institusjoner
Sted / område Porsanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)