Dolonenbadet

Arkivnavn Dolonenbadet
Arkivskaper Dolonenbadet
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Kopi av historikk, dagboknedtegnelser
Tidsperiode 1950 – 1980
Type virksomhet Dagbok / manuskripter
Sted / område Vadsø
Språk  –
Ordningsgrad  –
Omfang 1 perm
Arkivliste  –
Digitalisering   (evt. link til dig. filer)  –
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vadsø
Kontaktopplysninger Varanger museum IKS, avd. Vadsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –