Kåre og Andreas Sivertsen

Arkivnavn Kåre og Andreas Sivertsen
Arkivskaper Kåre og Andreas Sivertsen
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Arkivet dokumenterer rettssaker familien Sivertsen har vært i fra 1960-1990-årene angående laksefiske i Neidenelva. Arkivet består bl.a.av diverse avisutklipp, kassettopptak fra samerettsdebatter, dokumentasjon av samiske og østsamiske rettigheter og dokumentasjon av rettigheter til laksefiske i Neidenelva.

Arkivet består også av dokumenter fra Kåre Sivertsens politiske aktivitet i Sør-Varanger kommunestyre, og dokumenter fra Neiden Fjellstue.

Tidsperiode 2017
Type virksomhet
Sted / område Neiden i Sør-Varanger
Språk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Samisk arkiv / Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger http://www.arkivverket.no/samisk
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Materialet er samlet inn i forbindelse med innsamlings- og dokumenteringsprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper»
Stikkord