Sámi girkosearvi Mátta-Várjjagis/ Samisk kirkeforening i Sør-Varanger

Arkivnavn Sámi girkosearvi Mátta-Várjjagis/ Samisk kirkeforening i Sør-Varanger

 

 

Arkivskaper Sámi girkosearvi Mátta-Várjjagis/ Samisk kirkeforening i Sør-Varanger

 

Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype En protokoll, to ringpermer og en mappe med diverse søknader, årsmeldinger, regnskap, avisutklipp, korrespondanse, Gudstjenestelister, utvalg av salmer, Gudstjenesteprogram, prosjektarkiv og konferansepapirer, samt 2 CD-er med opptak av salmesang og intervju om samlesanggruppa. Arkivet er fra prosjektet “Samisk kirkesang i Sør-Varanger”, Samisk salmesanggruppe og senere Samisk kirkeforening i Sør-Varanger
Tidsperiode 2000-2013
Type virksomhet Organisasjon
Sted / område Sør-Varanger
Språk Norsk og samisk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Samisk arkiv / Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Samisk-arkiv
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Materialet er samlet inn i forbindelse med innsamlings- og dokumenteringsprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper»