Den Samiske folkehøgskole

Arkivet oppbevares ved Statsarkivet i Tromsø.

Arkivnavn Den Samiske folkehøgskole
Arkivskaper Den Samiske folkehøgskole
Arkivref   (id) SATØ/P-0543
Reg.base  –
Publ. base   (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype  –
Tidsperiode  –
Type   virksomhet Undervisning
Sted /   område Karasjok
Språk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang  –
Arkivliste Nei
Digitalisering   (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –