Alta russiske forening

Alta russiske forening ble stiftet i 2010. Arkivet ble avlert til Finnmark fylkesbibliotek i 2017 i forbindelse av et innsamlingsprosjekt.

Arkivnavn Alta russiske forening
Arkivskaper Alta russiske forening
Arkivref (id)  FMFB PA/1153
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Årsberetning for 2015, korrespondanse, saksdokumenter og bildemateriale
Tidsperiode
Type virksomhet Flerkulturelle organisasjon
Sted / område Alta
Språk Norsk / russisk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Materialet er samlet inn i forbindelse med innsamlings- og dokumenteringsprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper»
Stikkord