Berlevåg Rødekors sykestua

Arkivet oppbevares ved IKA Finnmark i Lakselv.

Arkivnavn Berlevåg Røde Kors sykestua
Arkivskaper Berlevåg Røde Kors sykestua
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1963 – 1987
Type virksomhet Interesseorganisasjoner / helse
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –