Magdalena Mariabala

Materialet er samlet inn i forbindelse med innsamlings- og dokumenteringsprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper»

Arkivnavn Magdalena Mariabala
Arkivskaper Magdalena Mariabala
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Magdalena Mariabala er født og oppvokst i Polen, og jobber i dag i fiskeindustrien i Båtsfjord. Avleveringen inneholder intervju og bilde.
Tidsperiode
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område Båtsfjord
Språk Norsk /Polsk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger http://www.finnmarkfylkesbibliotek.no/tjenester/privatarkiv/
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Materialet er samlet inn i forbindelse med innsamlings- og dokumenteringsprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper»

Klausulert

 

Stikkord