Sebamalai Ravi

Materialet er samlet inn i forbindelse med innsamlings- og dokumenteringsprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper»

Arkivnavn Sebamalai Ravi
Arkivskaper Sebamalai Ravi
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Intervju om livet og arbeidet i fiskeindustrien i Båtsfjord og bilde.

Sebamalai Ravi er født og oppvokst på Sri Lanka

Tidsperiode
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område Båtsfjord
Språk Norsk /Engelsk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger http://www.finnmarkfylkesbibliotek.no/tjenester/privatarkiv/
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Materialet er samlet inn i forbindelse med innsamlings- og dokumenteringsprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper»

Klausulert