Ellen Marie Turi Gaup

Arkivnavn Ellen Marie Turi Gaup
Arkivskaper Ellen Marie Turi Gaup
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Intervju. Vil levere inn arkivmateriale etter hvert.
Tidsperiode
Type virksomhet
Sted / område
Språk Norsk og samisk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Samisk arkiv / Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger http://www.arkivverket.no/samisk
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Materialet er samlet inn i forbindelse med innsamlings- og dokumenteringsprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper»
Stikkord