Johtti mánáidgárdi Guovdageainnus / Ambulerende barnehage i Kautokeino

Barnehagen flyttet mellom de små grendene i kommunen, og ble på samme plass i 3-6 måneder av gangen. Barna i denne barnehagen var som regel ikke i barnehage ellers, og hadde derfor stor betydning for kvinner i reindrifta.

Arkivnavn Johtti mánáidgárdi Guovdageainnus / Ambulerende barnehage i Kautokeino
Arkivskaper Johtti mánáidgárdi Guovdageainnus / Ambulerende barnehage i Kautokeino
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Fotografier, avisutklipp og en studentrapportInneholder også intervju med Anne Ingebjørg Svineng Eriksen og Sylvia Vasara Hætta om Johtti mánáidgárdi.
Tidsperiode 1975-1990-tallet
Type virksomhet
Sted / område
Språk Norsk og samisk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Samisk arkiv / Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger http://www.arkivverket.no/samisk
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Materialet er samlet inn i forbindelse med innsamlings- og dokumenteringsprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper»

 

Stikkord