Johanna Hermansen

Johanna Hermansen (1880-1969) er fra Ørnes, men bodde i Vadsø i periode fra 1906. 

Arkivnavn Johanna Hermansen
Arkivskaper Johanna Hermansen
Arkivref (id) FMFB/PA/1170
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Regnskapbok
Tidsperiode 1906-1908
Type virksomhet regnskapsbok
Sted / område Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad ordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

 

Stikkord