Brev fra Johs Helfjord

Arkivnavn Brev fra Johs Helfjord
Arkivskaper Johs Helfjord
Arkivref (id) FMFB/PA/1174
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Brev til Freidar Sandnes i Kirkenes.
Tidsperiode 1944
Type virksomhet
Sted / område
Språk Norsk
Ordningsgrad ordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Brevet er kopi av privatbrev som heter « En autentisk beretning om et 6 vekers opphold i helvedes forgård.
Stikkord