Finnmark fylkesbiblioteks avisklipparkiv

En avisklippsamling, med vekt på nordnorske og Finnmark-aviser. Klipparkiv med lokalstoff var tidligere en vanlig del av samlingen i mange norske bibliotek, helt fram til den digitale tidsalderen. Intensjonen var å dekke relevante lokale emner, som et supplement til bøker og tidsskrift, og særlig ta vare på det som man regnet med hadde informasjonsverdi eller historisk interesse, f.eks. reportasjer, øyenvitneskildringer og fakta knyttet til spesielle hendelser, stoff om næringsveier, politikk, virksomheter, organisasjoner, kultur og litteratur lokalt eller regionalt, dessuten biografisk stoff om personer i lokalmiljøene, som intervju, omtale ved fødselsdager og minneord ved dødsfall.

Arkivnavn Finnmark fylkesbiblioteks avisklipparkiv
Arkivskaper Finnmark fylkesbiblioteks avisklipparkiv

 

Arkivref (id) FMFB/PA-1178
Reg.base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Katalog publisert i Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype en avisklippsamling, med vekt på nordnorske og Finnmark-aviser
Tidsperiode 1969-2000
Type virksomhet Samling
Sted / område Nord-Norge / hovedvekt på Finnmark
Språk
Ordningsgrad ordnet
Omfang 110 arkivesker
Arkivliste FB klipparkiv 001-019 (Kommuner)

FB klipparkiv 020-032 (Bok, språk, biografier)

FB klipparkiv 033-110(Tema)

Innledning Finnmark fylkesbibliotekets Klipparkiv v3

Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Stikkord