Bladet Stor-Stabben

Arkivnavn Stor-Stabben
Arkivskaper Stor-Stabben
Arkivref (id) FMFB/ PA-1180
Reg.base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen

 

Type materiale, ev. også innholdstype Håndskrevet blad
Tidsperiode 1900-1901
Type virksomhet Håndskrevet blad
Sted / område
Språk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger http://www.fm.fylkesbibl.no/web/
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Stikkord