Skoledirektør Lyder Aarseths evakueringsbrev

Lyder Aarseth (1886-1951) var lærer og lokalpolitiker. Aarseth var formann i Vest-Finnmark krets av Noregs lærerlag 1926-27, og fra 1923 var han ordfører i Kautokeino. I 1926 ble han valgt til formann i Finnmark fylkesting. Han bodde i Vadsø fra 1934 til 1951, da Lyder Aarseth døde. Arkivet inneholder et brev som handler om hendelser under evakueringen fra Vadsø til Dyrøy i Troms.  Brevet er adressert til Jakob Matzow (daværende vegsjef i Finnmark) med familie og datert 11. mars 1945 i Kastnes

Arkivnavn Skoledirektør Lyder Aarseths evakueringsbrev

 

Arkivskaper Lyder Aarseth
Arkivref (id) FMFB/PA/1184
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Et brev som handler om hendelser under evakueringen fra Vadsø til Dyrøy i Troms.  Brevet er adressert til Jakob Matzow (daværende vegsjef i Finnmark) med familie og datert 11. mars 1945 i Kastnes

 

Tidsperiode 11. mars 1945
Type virksomhet  
Sted / område  
Språk Norsk
Ordningsgrad ordnet
Omfang  
Arkivliste A-0184 Skoledirektør L. Aarseths evakueringsbrev 1945
Digitalisering (evt. link til dig. filer)  
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

 

Stikkord