Pinsemenigheten i Golnes/Betania i Golnes

Arkivnavn Pinsemenigheten i Golnes
Arkivskaper Pinsemenigheten i Golnes
Arkivref (id) FMFB/PA/1188
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Arkivet inneholder:

1. Møtebok fra Betania i Golnes, udatert

2. Et brev og en notat som belyser pinsebevegelsens historie i Varanger-distriktet, 1939-1980

3. Boken «Menigheten i Filadelfia, Oslo 50 år. Publisert i 1966

4. Fire fotografier fra dåp i pinsemenigheten Elim i Vardø i 1973 – registrert og arkivert i fotoarkivet

Tidsperiode 1939-1980
Type virksomhet
Sted / område
Språk Norsk
Ordningsgrad ordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Stikkord