Vadsø arbeiderforening

Vadsø Arbeiderforening ble stiftet 1880. Foreningens formål var “på kristelig grunnlag fremme almen nytte, opplysning og dannelse blant sine medlemmer og i det så vidt mulig befordre deres velvære.” Arkivmateriale etter foreningen oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Vadsø arbeiderforening
Arkivskaper Vadsø arbeiderforening
Arkivref. (id) FMFB/PA/1027
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Styreprotokoll
Tidsperiode 1880 – 1885
Type virksomhet Ideologiske og kulturelle organisasjoner
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,01 hyllemeter
Arkivliste A-0027 Vadsø Arbeiderforening 1880-1883
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Troms og Finnmark Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –
Stikkord