Kongsfjord Borgelige Arbeidsgiverforening

Arkivet oppbevares ved Berlevåg Havnemuseum.

Arkivnavn Kongsfjord Borgelige Arbeidsgiverforening
Arkivskaper Kongsfjord Borgelige Arbeidsgiverforening
Arkivref. (id) A-45
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Forhandlingsprotokoll
Tidsperiode 1936
Type virksomhet Arbeidsgiverorganisasjoner
Sted   område Kongsfjord
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang En protokoll
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)