Vadsø fisker- og transportarbeiderforening

Vadsø fisker- og transportarbeiderforening, avd. 177 av Norsk transportarbeiderforbund ble stiftet 14. september 1949.  I 1970 ble medlemmene til Vadsø fisker- og transportarbeiderforening overført til Vadsø arbeiderforening, avd. 128. Arkivet ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek av Karl Mæggelæ, sammen med arkivet etter Vadsø arbeiderforening i mars 2005. 

Arkivnavn Vadsø fisker- og transportarbeiderforening
Arkivskaper Vadsø fiske- og transportarbeiderforening
Arkivref   (id) FMFB / PA-1072
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type   materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoll, kontokuranter
Tidsperiode 1949 – 1952
Type virksomhet Interesseorganisasjoner
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,01 hyllemeter
Arkivliste A-0072 Vadsø Fisker- og Transportarbeiderforening
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Troms og Finnmark  fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Stikkord