Varanger produkter as.

Arkivnavn Varanger produkter as. (Jakobselv fiskersamvirkelag)
Arkivskaper Varanger produkter as.
Arkivref (id) FMFB/A/1195
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Møteprotokoll, korrespondanse og saksdokumenter
Tidsperiode 1988-2000
Type virksomhet
Sted / område Vadsø
Språk
Ordningsgrad Ordnet
Omfang 0.3 hm
Arkivliste Ferdig arkivkatalog
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Stikkord