Per Fokstad

Pávvel-Niljas Piera/ Per Fokstad (født 3. september 1890 i Tana, død 10. desember 1973) var lærer, Ap-politiker, samepolitiker, samisk intellektuell, statsstipendiat og en pioner i kampen for samisk språk og kultur.

Arkivnavn Per Fokstad
Arkivskaper Per Fokstad
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Møteprotokoller, manuskripter, (protokoll fra svenska samernes riksforbund?  er med i dette arkivet)
Tidsperiode 1922 – 1967
Type virksomhet
Sted / område
Språk
Ordningsgrad Materialet er registrert
Omfang
Arkivliste Per_Fokstad_arkiv
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Tana museum
Kontaktopplysninger Tana museum
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)