Tufjord fiskarlag

Arkivet til Tufjord fiskarlag oppbevares ved Måsøy Museum.

Arkivnavn Tufjord fiskarlag
Arkivskaper Tufjord fiskarlag
Arkivref.  (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype
Tidsperiode 1947 -1980
Type virksomhet Faglige organisasjoner i fiske
Sted / område Tufjord i Måsøy
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke
Omfang
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Måsøy Museum
Kontaktopplysninger Måsøy Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord