Støttefond for fiskere

Arkivet til Støttefond for fiskere oppbevares ved Nordkappmuseet.

Arkivnavn Støttefond for fiskere
Arkivskaper Støttefomd for fiskere
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1969 – 1976
Type virksomhet Interesseorganisasjoner / fonder / fiske
Sted / område  –
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang  –
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle  bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord