Tana museums kartsamling

Arkivnavn Tana museums kartsamling
Arkivskaper Tana museums kartsamling
Arkivref (id)  
Reg.base  
Publ. base (evt. link til katalogen)  
Type materiale, ev. også innholdstype Samling av eldre og nyere kart
Tidsperiode  
Type virksomhet  
Sted / område  
Språk  
Ordningsgrad  
Omfang  
Arkivliste  
Digitalisering (evt. link til dig. filer)  
Oppbevarings- /deponeringssted Tana museum
Kontaktopplysninger Tana museum
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

 

Stikkord