Samling av sameråds utvalg etter ulike utvalgs medlemmer

Arkivnavn Samling av sameråds utvalg etter ulike personer
Arkivskaper Samling av sameråds utvalg etter ulike personer
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Saksdokumenter og trykksaker som hefter og stensiler etter ulike utvalgets medlemmer (blant annet Per Fokstad, Oscar Varsi )
Tidsperiode
Type virksomhet
Sted / område Tana
Språk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Tana museum
Kontaktopplysninger Tana museum
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Stikkord