Maskinforening i Hammerfest

Arkivet oppbevares ved Gjenreisningsmuseet i Hammerfest.

Arkivnavn Maskinforening i Hammerfest
Arkivskaper Maskinforening i Hammerfest
Arkivref (id) GMA 22/97
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse
Tidsperiode 1953 – 1954
Type virksomhet Interesseforening i sjøfartsport
Sted / område Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 0,2 hyllemeter
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –