Kokelv Fiskarlag

Arkivmateriale etter Kokelv Fiskarlag oppbevares ved Kokelv Sjøsamiske Museum.

Arkivnavn Kokelv Fiskarlag
Arkivskaper Kokelv Fiskarlag
Arkivref. (id) SAMI/PA-1132
Reg. base Arkivportalen
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype 6 forhandlingsprotokoller 1945-1987, korrespondanse og saksdokumenter 1959-1978
Tidsperiode 1945 – 1986
Type virksomhet Interesseorganisasjon fiskeri
Sted / område Kokelv i Kvalsund
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 0,2 hyllemeter (to arkivesker)
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Digitalisert
Oppbevarings-   /deponeringssted Deponeres av Samisk arkivEies av Riddo Duottar Museat – Kokelv
Kontaktopplysninger Sámi arkiiva / Samisk arkivRDM-Kokelv
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)