Kiberg Fiskarlag

Arkivet til Kiberg fiskarlag oppbevares ved Nordkappmuseet.

Arkivnavn Kiberg Fiskarlag
Arkivskaper Kiberg Fiskarlag
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype
Tidsperiode
Type virksomhet  –
Sted / område  Kiberg
Språk
Ordningsgrad  Uordnet
Omfang  –
Arkivliste  Ikke
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning IKS, avd. Nordkappmuseum
Kontaktopplysninger Nordkappmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)