Havøysund fiskarsamvirkelag

Arkivmateriale etter Havøysund fiskarsamvirkelag oppbevares ved Måsøy Museum.

Arkivnavn Havøysund fiskarsamvirkelag
Arkivskaper Havøysund fiskarsamvirkelag
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse, regnskapsbilag
Tidsperiode 1949—1984
Type virksomhet Fiskernes omsetningsorganisasjoner
Sted / område Havøysund
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke
Omfang 0,8 hyllemeter og en stor pappeske (0,5 hyllemeter)
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Måsøy Museum
Kontaktopplysninger Måsøy Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk  tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord