Hamningberg fiskerlag

Arkivet til Hamningberg fiskerlag oppbevares ved  Varanger Museum, avd. Vardø.

Arkivnavn Hamningberg fiskerlag
Arkivskaper Hamningberg fiskerlag
Arkivref. (id)  –
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoll
Tidsperiode 1936 – 1946
Type virksomhet Faglige organisasjoner i fiskeindustri
Sted / område Vardø / Hamningberg
Språk  –
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang 1 protokoll
Arkivliste Nei
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger Vardø museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)