Hammerfest Arbeider- og Fiskerforening

Arkivet til Hammerfest Arbeider- og Fiskerforening oppbevares ved IKA Finnmark.

Arkivnavn Hammerfest Arbeider- og Fiskerforening
Arkivskaper Hammerfest Arbeider- og Fiskerforening
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1900 – 1903
Type virksomhet Faglige interesseorganisasjoner / fiskeri
Sted / område Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering   (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord