Fiskarnes Ferskfisk omsetning

Arkivet til Fiskarnes ferskfisk omsetning oppbevares ved Nordkappmuseet.

Arkivnavn Fiskarnes Ferskfisk omsetning
Arkivskaper Fiskarnes Ferskfisk omsetning
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype
Tidsperiode
Type virksomhet Faglige organisasjoner / fiskernes omsetningsorg.
Sted / område Vardø
Språk
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger Vardø museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord