Finnmark Fiskeprodusentenes Fellessalg (F.F.F)

Arkivnavn Finnmark Fiskeprodusentenes Fellessalg (F.F.F)
Arkivskaper F.F.F. (Finnmark Fiskeprodusentenes Fellessalg)
Arkivref. (id) GMA 31/97
GMA 46/97
GMA 59/99
GMA 01/02
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Kvitteringer, bankbøker, sjekkhefter, orienteringer fra 1959, dagsorden for generalforsamling 1959, årsberetning 1958, sirkulære fra 1959, tilbud fra Ø. Jacobsen Vina & sønn., ekstraordinær generalforsamling 1959.
Tidsperiode 1944 – 1976
Type virksomhet Fiskernes omsetningsorganisasjon (Fiskerisamvirke)
Sted / område Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 86 brede esker, 4 mapper
Arkivliste Internt arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord