Karlssonsamlingen

Arkivnavn Karlssonsamlingen
Arkivskaper Sagbruksbestyrer og lokalkunstner Bengt Karlsson

 

Arkivref (id) A1/2018
Reg.base  
Publ. base (evt. link til katalogen)  
Type materiale, ev. også innholdstype Gratulasjonstelegram, blomsterhilsener til Karlssons 50-årsdag,

6 foto av seilbåter, et sikkert Wessel, 2 julekort fra A/S Sydvaranger, diverse hefter, skisser

Tidsperiode Fra dødsbo etter Flora Karlsson

Juni 1987.

Type virksomhet  
Sted / område Sør-Varanger
Språk  
Ordningsgrad nei
Omfang 0, 1hyllemeter
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger http://www.varangermuseum.no/om-varanger-museum/avdelinger/sor-varanger-museum/
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Intern plassering: GLM Arkivet F.2.3
Stikkord