Kirkenes Inner Wheel Klubb

Arkivnavn Kirkenes Inner Wheel Klubb
Arkivskaper Kirkenes Inner Wheel Klubb
Arkivref (id) A2/2018
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Møteprotokoller Årsberetninger og regnskap, sanghefter, medlemslister, informasjonsskriv fra Inner Wheel Norge, avisutklipp, avisutklipp, korrespondanse, fotoalbum

Hefte: Inner Wheel Norge Historikk

gjestebok, diverse medlemsinformasjon og dikt, telegram,

vimpler, løper, Inner Wheels bønn, veiledninger, halvårsrapporter

korrespondanse ang klubbens fadderbarn

Tidsperiode 1964-2012

 

Type virksomhet Kvinneforeninger
Sted / område Sør-Varanger
Språk
Ordningsgrad nei
Omfang 0, 5 hyllemeter
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger http://www.varangermuseum.no/om-varanger-museum/avdelinger/sor-varanger-museum/
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Intern plassering: GLM Arkivet C.1.4

 

Stikkord