Finnmark fiskarlag

Arkivmateriale etter Finnmark  fiskarlag oppbevares ved Nordkappmuseet.

Arkivnavn Finnmark fiskarlag
Arkivskaper Finnmark fiskarlag
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype
Tidsperiode  –
Type virksomhet
Sted / område  Finnmark
Språk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning IKS, avd. Nordkappmuseum
Kontaktopplysninger Nordkappmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord