Dønnesfjord fiskarlag

Arkivet til Dønnesfjord fiskarlag oppbevares ved Nordkappmuseet.

Arkivnavn Dønnesfjord fiskarlag
Arkivskaper Dønnesfjord fiskarlag
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype
Tidsperiode
Type virksomhet
Sted / område
Språk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning IKS, avd. Nordkappmuseet
Kontaktopplysninger Nordkappmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord