Vadsø handelstandsforening

Arkivmateriale etter Vadsø handelsstandsforening oppbevares ved Vadsø museum. 

Arkivnavn Vadsø handelstandsforening
Arkivskaper Vadsø handelstandsforening
Arkivref.   (id) VAML
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoll
Tidsperiode 1940 – 1984
Type virksomhet Interesseorganisasjoner / handel
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Katalog
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vadsø
Kontaktopplysninger Varanger museum IKS, avd. Vadsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord