Kopier av skipslister, Norske rederier og verft i 1855-1996

A-0139 Kopier av skipslister, Norske rederier og verft:

Mappe 1. Lister over båter bygget i ulike rederier 1855 – 1955
Mappe 2. Oppgave over Bergenske Dampskipsselskaps skip 1851 – 1951
Flåteliste 1916 – 1996
Vesteraalens Dampskipsselskap gjennom 75 år.

Oppbevaringdsted: Troms og Finnmark fylkesbibliotek