Finnmark skogsfond i Nesseby

Arkivet oppbevares ved IKA Finnmark i Lakselv.

Arkivnavn Finnmark skogsfond i Nesseby
Arkivskaper Finnmark skogsfond i Nesseby
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1947 – 1963
Type virksomhet Interesseorganisasjoner / skogsforvaltning
Sted / område Nesseby
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang  –
Arkivliste  –
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)  –
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord