Vestre Sør-Varanger reindriftslag

Arkivet oppbevares ved Statsarkivet i Tromsø.

Arkivnavn Vestre Sør-Varanger reindriftslag
Arkivskaper Vestre Sør-Varanger reindriftslag
Arkivref. (id) SATØ/P-0019
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype
Tidsperiode 1911 – 1968
Type virksomhet Reindrift
Sted / område Sør- Varanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)