Norgga boazosápmelazzaid riikkasearvi (NBR) / Norske reindriftsamers landsforbund (NRL)

Arkivet oppbevares ved Sámi Arkiiva/Samisk arkiv. Arkivet består av møteprotokoller og møteutskrifter 1909-1996. Videre inneholder arkivet 1 stk. Bacpack 800TD, en tape og to disketter av NRL’s arkiv pr.11.11.1998. Arkivet inneholder også en del avisutklipp og en brosje med inngravering “Lappernes Landsmøte 1917”.

Arkivnavn Norgga boazosápmelazzaid riikkasearvi (NBR) / Norske reindriftsamers landsforbund   (NRL)
Arkivskaper Norgga boazosápmelazzaid riikkasearvi (NBR) / Norske reindriftsamers landsforbund   (NRL)
Arkivref. (id) SAMI/PA-1029
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Møtebøker, styreprotokoller, referatsprotokoller, årsmøteprotokoller, forhandlingsprotokoller, korrespondanse og saksdokumenter vedrørende eiendomsforvaltning.
Tidsperiode 1909 – 1999
Type virksomhet Samiske interesseorganisasjoner / reindrift
Sted / område Sápmi
Språk Samisk
Ordningsgrad Delvis ordnet
Omfang 1 hyllemeter
Arkivliste Ferdig katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv / Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord