Amerikabrev fra Mikkel Mathisen og bok “Amtmannsnes i Alta. Slektshistorie og fortellinger” av Aage Strifeldt

Den 11. november 1892 sendte Mikkel Mathisen fra Calumet et brev til sine foreldre Mathis og Kirstine Olsdatter Johannessen på Amtmannsnes i Alta. Han hadde emigrert til Amerika for åtte år tidligere. Senere endret han også navnet sitt til Michael  Matson. Sverre Thomassen på Amtmannsnes overtok gamle dokumenter etter sine foreldre og fant brevet blant dem. Aage Strifeldt i Vadsø avleverte en kopi av brevet til Finnmark fylkesbibliotek i november 2018. Brevet er skrevet på kvensk, men er transkribert og oversatt til norsk og finsk på Finnmark fylkesbibliotek. Februar 2021 avleverte Aage Strifeldt boken “Amtmannsnes i Alta. Slektshistorie og fortellinger” som bygger på opplysninger om familien som han, Svanhild Stavem og hans bror Marius Strifeldt samlet inn i årene 2018-2020.

Arkivnavn Amerikabrev fra Mikkel Mathisen og bok “Amtmannsnes i Alta. Slektshistorie og fortellinger” av Aage Strifeldt
Arkivskaper Mikkel Mathisen (Aage Strifeldt)
Arkivref (id) FMFB PA- 0203
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype
Tidsperiode 1892
Type virksomhet
Sted / område
Språk kvensk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang Håndskrevet brev,  utdrag fra familieopplysninger og boken”Amtmannsnes i Alta. Slektshistorie og fortellinger” skrevet av Aage Strifeldt
Arkivliste ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Mikkel Mathisen brev fra Amerika i 1892

Utdrag fra dokument Amtmannsneset 

Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger http://www.fm.fylkesbibl.no/web/index.php/privatarkiv/privatarkiver-finnmark-fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Mikkel Mathisens brev transkribert

Mikkel Mathisens brev på finsk

Mikkel Mathisens brev transkribert

Les mer om slektshistorien og fortellingene om Amtmannsnes i Aage Strifeldts bok “Amtmannsnes i Alta.” som kan lånes på Finnmark fylkesbibliotek (Finmarksbiblioteket).