Norges reindriftsamers landsforening

Arkivet til Norges reindriftssamers landsforening oppbevares ved Statsarkivet i Tromsø.

Arkivnavn Norges reindriftsamers landsforening
Arkivskaper Norges reindriftsamers landsforening
Arkivref. (id) SATØ/P-0011
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Landsmøteprotokoll
Tidsperiode 1947 – 1956
Type virksomhet Reindrift
Sted / område Kautokeino
Språk Samisk / norsk ?
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)  –
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)