Guovdageainnu Johttisápmelaccaid Searvi arkiiva / Kautokeino flyttsamelag

Arkivmateriale etter Kautokeino flyttsamelag oppbevares ved Statsarkivet i Tromsø og Samisk arkiv.

Arkivnavn Kautokeino flyttsamelag
Arkivskaper Kautokeino flyttsamelag
Arkivref. (id) SATØ/P-0049
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse og saksdokument

Møteprotokoller  1973-1979 (fra Ánttá-Máhte Máhtte- Mathis M. Sara)

Tidsperiode 1949 – 1954, 1973-1979
Type virksomhet Reindrift
Sted / område Kautokeino
Språk Samisk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang
Arkivliste Avleveringsliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø

Sámi arkiiva / Samisk arkiv

Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)